ប្រជាពលរដ្ឋ ៨គ្រួសារ រស់នៅ សង្កាត់ទួលសង្កែ២ ថ្លែងអំណរគុណ សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិ ព្រឹត្តិបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន

ប្រជាពលរដ្ឋ ៨គ្រួសារ រស់នៅ សង្កាត់ទួលសង្កែ២ ខណ្ឌឬស្សី កែវ រាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងអំណរគុណ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន និងសម្តេចកិត្តិ ព្រឹត្តិបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន ។